rhy.fi
Jäsentiedote

Puheenjohtajan terveiset

Kesäkokokous päätti lisätä jäsenten metsästysmahdollisuuksia lisäämällä saaliseläimiksi valkohäntäpeuran ja peltopyyn. Selkiinnytettiin myös vieraslupien hinnastoa.
Seuralle vuokratuista metsästysmaista on nyt kartta nähtävissä ja ladattavissa seuran nettisivuilta. Kartasta on saatavissa Omariistaan erikseen versiot hirvenpyyntiin ja pienriistan pyyntiin, joissa näkyvät myös rauhoitusalueet.
Toivomme jäsenten tarkistavan Oma Metso palvelussa yhteystiedot kuntoon, jotta tiedotteet, laskut ja sähköpostit tulevat perille. Muutostarpeesta voit ilmoittaa jäsenrekisterin pitäjälle Simo Jyväsjärvelle simo.jyvasjarvi@fimnet.fi tai p. 0400 681746.

Muissa asioissa voit ottaa yhteyttä pj. Voitto Sorvoja p. 050-5581718, voitto.sorvoja@gmail.com tai sihteeriin Pekka Seppinen p. 044-3032534, pekkas56@gmail.com .

Toivotamme menestyksekästä jahtikautta.

Jäsenmaksut
FI47 1829 3000 0034 35  (ei vieraslupamaksuja)
Maksathan jäsenmaksusi saamallasi laskulla ennen jahtikautta.

Metsästysajat

Metsästysajat ovat valtakunnalliset, kts. sivulta riista.fi tai metsästäjälehdestä. Riekko on rauhoitettu.

Koirakokeiden vuoksi on rauhoitukset pe 24.9. ja to 21.10.. Riistan joulurauha 24.-25.12.2021.
Rauhoitusalueet

- Salonsaari rauhoitettu 16.9.2021 saakka.

- Paiston läheinen metsäpalsta 563-404-2-82 muulta paitsi hirveltä ja petoeläimiltä
- Pyhäjoki-Merijärventie- Oulaistenoja kaikelta lukuun ottamatta rusakkoa ja haittalintuja
- metsäkauris alueella Oulaistenkatu – Pyhäjoentie – Saariperäntie - Pyhäjoki.
- metsäkanalintujen rauhoitusalueet:

Likalanperällä Petäjäniemen ns. pitkät pellot ennen taloja ja ns. Paiston ja Kiviveistämön pellot sekä Äijönnevan alue (Pyhäjoentie-Likalantie-Viirelänoja-Merijärven raja)
- kaksi koemaastoa la 5.11. (paikat ilmoitetaan seuran nettisivuilla).
Saaliskiintiöt

-teeri 5 kpl, metso/koppelo 1 kpl, peltopyy 2 kpl

-kauris yhteensä 20 kpl, pyynti sen jälkeen keskeytetään. Ilmoita saaliisi Omariista palvelussa.


Vierasluvat

- kausilupa: vesilintu, kyyhky, jänis 50€/kausi

- vuorokauden vierasluvat 10€/vrk, vesilintu, kyyhky, jänis, teeri (isännän kiintiöstä), kauris (isännän oltava mukana)

- kaikki ed. mainitut luvat sisältävät oikeuden pyytää pienpetoja. Naapuriseurojen jäsenille voi hallituksen jäsenet myöntää turkiseläinten ilmaisen vierasluvan teksti- tai Whatsup-viestillä, jos niiden seura noudattaa samaa käytäntöä.
Vierasluvan voi maksaa netissä seuran tilille
FI77 5313 0120 1194 59.

Maksun viestikohdassa mainittava vieraan nimi, riistalaji, päivämäärä ja isännän nimi. Ota kuitti tai kännykkäkuva maksukuitista. Lupia on myös myynnissä Urheilu-Pajalassa.
Kenneltoiminta

Kenneljaoston puheenjohtajalla päättää koemaastojen lainauksista. Koirakokeista ja maastolainauksista ilmoitetaan seuran nettisivuilla ja Oms koemaastot-whatsapp-ryhmässä ja koemaastoista myös hirviporukoiden vetäjille. Koemaastot-ryhmään voit liittyä ilmoittamalla siitä Harri Rautionaholle p. 040 7161027.

Koe- ja näyttelytulokset ja tuomarikilpailuun osallistuminen ilmoitetaan kenneljaoston vetäjälle Harri Rautioaholle 8.1.2023 mennessä koontilomakkeella, joka löytyy nettisivuiltamme ja jota saa myös Harrilta.

Riistanhoitokilpailu

Kilpailukausi on kalenterivuosi. Myös koejäsenet voivat osallistua. Kilpailussa huomioidaan pienpedot seuraavasti: kettu, näätä ja mäyrä 10 pistettä, supi ja minkki 15 pistettä ja varislinnut 2 pistettä /kpl.

Aktiivisimmat riistanhoitajat palkitaan kannustuspalkkiolla. Vuoden riistanhoitajalle ojennetaan kiertopalkinto.

Riistanhoitokilpailuun ilmoitetaan sihteerille 8.1.2023 mennessä pienpetosaaliit ja muut riistanhoitotyöt koontilomakkeella, jonka voi tulostaa nettisivuiltamme. Lomaketta saa myös sihteeriltä.

Ampumaurheilu

Ampumakilpailuista ja harjoitusammunnoista ilmoitetaan seuran nettisivuilla ja sähköpostilla.

Hirvimerkkiammunnat löytyvät Rhy:n nettisivulta:

https://oulaisten.rhy.fi/

Muuta
Valkohäntäpeuran
pyyntiporukkaan ilmoittautumiset viimeistään 21.8. Jari Salmelalle
p. 040 7221 207

Seuran nettisivut oums.fi

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua